Quyết định số 741/QĐ-LHHVN, ngày 12/10/202, Công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình khóa V (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
12/10/2021 4:20 CH 87 lượt xem
Cỡ chữ +-