Quyết định số 669/QĐ-LHHVN, ngày 09/07/2020 quyết định giải thể Liên hiệp Khoa học Đầu tư, Hỗ trợ nhân đạo và phát triển cộng đồng
10/07/2020 10:15 SA 234 lượt xem
Cỡ chữ +-