Quyết định số 176/QĐ-LHHVN, ngày 3/3/2020, về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên khóa V (nhiệm ký 2019 - 2020)
05/03/2020 9:32 SA 167 lượt xem
Cỡ chữ +-