Quyết định số 1515/QĐ-LHHVN, ngày 28/12/2020 về việc phân công (tạm thời) nhiệm vụ thành viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
29/12/2020 3:42 CH 298 lượt xem
Cỡ chữ +-