The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters. Quyết định số 1309/QĐ-LHHVN, ngày19/12/2019, về việc công nhận Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khóa VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
Quyết định số 1309/QĐ-LHHVN, ngày19/12/2019, về việc công nhận Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khóa VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
20/12/2019 10:59 SA 410 lượt xem
Cỡ chữ +-