Quyết định 26/QĐ-LHHVN, ngày 20/01/2021, về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk lắk khóa V(nhiệm kỳ 2020 - 2025)
20/01/2021 1:30 CH 260 lượt xem
Cỡ chữ +-