Quyết định 13/QĐ-LHHVN, ngày 13/01/2021, về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hà Nội khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
13/01/2021 3:40 CH 325 lượt xem
Cỡ chữ +-