Quyết định 07/QĐ-LHHVN, ngày 07/01/2021, về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định khóa III(nhiệm kỳ 2020 - 2025)
07/01/2021 4:47 CH 196 lượt xem
Cỡ chữ +-