Báo cáo số 430/BC-LHHVN, ngày 05/7/2021, báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
06/07/2021 10:32 SA 350 lượt xem
Cỡ chữ +-