The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters. Công văn số 260/UBND-NC Đồng Tháp của UBND ngày 12/8/2014 Về việc cho phép tiến hành Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Công văn số 260/UBND-NC Đồng Tháp của UBND ngày 12/8/2014 Về việc cho phép tiến hành Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019
13/08/2014 9:31 SA 1588 lượt xem
Cỡ chữ +-