BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
07/05/2021 11:32 SA 733 lượt xem
Cỡ chữ +-

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐT: 024-39436015/3945.4307/3822.6435

Email: bankhoahoc.vusta@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Lê Duy Tiến

PTTK-TB

0914.119.888

024.3943.6015

tien6228@gmail.com

2

Trần Xuân Việt

P. Trưởng Ban

0983.842.177

024.3943.6015

tranxuanviet82@gmail.com

3

Chu Thị Tú Hoa

Chuyên viên

0916.055.567

024.3945.4307

hoakhcn1973@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

0903.239.795

024.3822.6435

thanhhuyen1175@gmail.com

5

Trần Quỳnh Nga

Chuyên viên

0904.323.544

024.3945.4307

ngatqlhhvn@gmail.com