Lạng Sơn: Hội thảo khoa học nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh
16/03/2021 11:25 SA 65 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 14/3/2021, tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Liên hiệp Hội Lạng Sơn) đã tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất Đề tài “Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta”. TS. Hoàng Văn Páo - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội Lạng Sơn và CN. Nguyễn Quang Huynh - Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có hơn 70 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan quản lý về văn hóa cấp huyện; đại diện chính quyền địa phương; thành viên Ban quản lý Đề tài, thành viên thực hiện Đề tài; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử; dòng họ Hoàng Đình tại xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng và xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn - hậu duệ cụ Hoàng Đình Kinh...

“Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta” là một Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh do Liên hiệp Hội Lạng Sơn chủ trì thực hiện từ tháng 06/2020 đến tháng 12/2021. Mục đích của Đề tài nhằm đánh giá vị trí, vai trò của người thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh và cuộc khởi nghĩa trong sự nghiệp đánh Phỉ, ảnh hưởng tích cực của cuộc khởi nghĩa với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm một phần lịch sử dân tộc của Lạng Sơn, giúp các cơ quan chuyên môn có căn cứ khoa học để nghiên cứu, bổ sung vào lịch sử tỉnh nhà và là tài liệu để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Hoàng Đình Kinh; nguồn gốc cứ liệu của dòng họ Hoàng Đình, làng Nông Lục, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn; thân tộc của ông Hoàng Đình Kinh; một số trận đánh Pháp của ông Hoàng Đình Kinh; bối cảnh lịch sử đất nước và quê hương Hoàng Đình Kinh thời kỳ bùng nổ khởi nghĩa (1858 - 1888); sự nghiệp đánh phỉ của thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh; những địa điểm, di tích, hiện vật liên quan đến cuộc đời hoạt động của thủ lĩnh và nghĩa quân Hoàng Đình Kinh trong chống phỉ, đánh Pháp...

Theo TS. Hoàng Văn Páo - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội Lạng Sơn, Liên hiệp Hội sẽ còn tổ chức một cuộc Hội thảo thứ hai dự kiến tiến hành vào tháng 6/2021 tại thành phố Lạng Sơn với chủ đề “Sự nghiệp đánh Pháp và ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa đến phong trào chống Pháp của nhân dân ta; Những nhận định, đánh giá về cuộc khởi nghĩa; Những kiến nghị, đề xuất và giải pháp chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài”./.

 Chu Hương