45 công trình vào Chung khảo Giải thưởng Vifotec năm 2020
20/01/2021 9:48 SA 226 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 19/1/2021, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 đã họp và thông qua kết quả đánh giá các công trình tham dự xét Giải thưởng .

Theo Ban Tổ chức Giải thưởng,, năm nay Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nhận được 133 công trình thuộc 6 lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa: 27 công trình; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống: 39 công trình; Lĩnh vực Công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông: 21 công trình; Lĩnh vực Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu - bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 19 công trình; Lĩnh vực Công nghệ vật liệu: 10 công trình; Lĩnh vực Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: 17 công trình.

Ban Tổ chức thông qua các công trình vào Chung khảo giải thưởng Vifotec 2020

Ban tổ chức đã lựa chọn được 45 công trình đưa vào xét giải. Trong đó có 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba và 16 giải khuyến khích. Hội đồng giám khảo đã đề nghị 3 công trình bảo lưu kết quả chấm giải do điểm áp dụng vào sản xuất và đời sống chưa cao, đề xuất 3 công trình đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao giải, tuy nhiên chỉ có 2 công trình đủ điều kiện.

Ban tổ chức cũng thông qua danh sách các tác giả là chủ nghiệm và đồng chủ nhiệm của 5 công trình đoạt giải nhất đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh sách đề nghị khen thưởng cho các đơn vị - cá nhân có thành tích tuyên truyền, phổ biến giải thưởng.

Dự kiến Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 vào ngày 3/5/2021 tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

PV.