Họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11 – khóa VII
17/05/2020 1:40 SA 152 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 16/5/2020, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức cuộc họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11 (khóa VII) dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

 Đồng chí Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí: Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các sở, ban, ngành,  Ủy viên Đoàn Chủ tịch và đại diện các phòng ban Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe  báo cáo hoạt động của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo kế hoạch tổ chức và Văn kiện Đại hội VIII; Báo cáo Đề án công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị CAFEO 38 của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo xin chủ trương của Đoàn Chủ tịch về việc huy động phần vốn ngoài ngân sách Nhà nước để hoàn thiện Trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Đoàn Chủ tịch, Hội đồng Trung ương.

Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Trình bày báo cáo báo cáo hoạt động của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, tập trung sự quan tâm, hỗ trợ cho các hoạt động của các hội thành viên, các tổ chức trong hệ thống, nhất là tiềm năng trí tuệ của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học đang hoạt động ở các hội.
Đồng chí Tân cho biết thêm, nhằm phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh hơn nữa, trong năm 2020, Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các chương trình phối hợp hoạt động đã ký.
Quan tâm tới việc củng cố tổ chức các hội thành viên, nhất là các liên hiệp hội địa phương trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các hội thành viên trong công tác tập hợp đội ngũ trí thức và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.
Chuẩn bị tốt phương án nhân sự trong đề án nhân sự, hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam để tổ chức Đại hội sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng chí Tân cho biết.
Ngoài ra, trong năm 2020, Liên hiệp Hội Việt nam tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (CAFEO 38) tại Đà Nẵng vào tháng 11/2020.
Hoàn thành việc Xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại D20 Cầu Giấy vào cuối năm 2020, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong năm 2021, đồng chí Tân cho hay.

Đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Chia sẻ về công tác kiểm tra khóa VII, đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến tích cực, được coi trọng và đã từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoàn thiện. Các nhiệm vụ công tác kiểm tra được thực hiện khá toàn diện, cách làm sáng tạo, hướng tới hoạt động hướng dẫn để tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm là chính.
Công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức, tứng bước nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Việt nam và các hội thành viên.
Tuy nhiên theo đồng chí Mậu, vẫn còn một số hạn chế như sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và Ban Kiểm tra các hội thành viên chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; Công tác kiểm tra ở các hội thành viên phần lớn là lồng ghép, kết hợp với Thường trực hội thành viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Công tác thông tin, báo cáo còn chậm, đặc biệt là hội ngành toàn quốc.

 Đồng chí Nghiên Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung trên, tuy nhiên các đại biểu cũng đồng ý thống nhất về các báo cáo mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày tại cuộc họp. Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tiếp theo, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nên chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp


Tin, ảnh: HT