Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025
14/01/2021 4:00 CH 95 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục kiện toàn tổ chức và triển khai các công tác trọng tâm của Ủy ban trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến  - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị này, theo giới thiệu của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và được sự nhất trí của các thành viên Ủy ban, đồng chí Ngô Thanh Quý tái cử Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quyết Chiến  - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày về Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021; Chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Và tại hội nghị, các ủy viên trong Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như cần nắm bắt tình hình hoạt động của hội thành viên, tổ chức KH&CN trực thuộc và Ban Kiểm tra hội thành viên, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch có biện pháp phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên, tổ chức KH&CN trực thuộc.

Tăng cường mối quan hệ giữa Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam với Ban Kiểm tra, Lãnh đạo các hội  thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc; Đưa hoạt động công tác kiểm tra vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết trong hoạt động hội.

Công tác kiểm tra phải đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị, sát với thực tế, điều kiện của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, tổ chức KH&CN trực thuộc; đảm bảo tính khách quan, khoa học, dân chủ, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tăng cường công tác hướng dẫn các Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời quan tâm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phạm Quang Thao - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết,  trong nhiệm kỳ mới, các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật chặt chẽ, năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Liên hiệp Hội giao phó.

Hội nghị lần thứ nhất của Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra trong không khí đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt các nội dung chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

HT