Bình Thuận: Phản biện đề án Điều chỉnh Quy hoạch ngành Nông nghiệp
13/11/2018 1:56 CH 165 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 24/9/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (LHH) tổ chức họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Điều chỉnh Quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Bình Thuận: Phản biện đề án Điều chỉnh Quy hoạch ngành Nông nghiệp

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện giám định xã hội đề án, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( chủ đầu tư), Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung (đơn vị tư vấn) và đại diện các phòng, ban cơ quan LHH.

Báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH đã nêu lên những ưu điểm cũng như tồn tại của quy hoạch, theo đó đề án đã được xây dựng đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung nghiên cứu theo đề cương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo đã làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, quan điểm, mục tiêu và phạm vi lập quy hoạch; đánh giá được các nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội để phát triển nông nghiệp; thực trạng phát triển các ngành nông nghiệp; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt; dự báo các yếu tố tác động đến phát triển nông nghiệp; đưa ra quan điểm, mục tiêu, xây dựng các phương án, luận chứng lựa chọn phương án, thực hiện theo phương án chọn và các giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch. Tuy nhiên, đề án cũng còn một số tồn tại cần bổ sung làm rõ như đánh giá, phân tích nguyên nhân các chỉ tiêu của quy hoạch cũ đạt được như thế nào.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã tiếp thu, giải trình các nội dung có liên quan đến đề án. Đồng thời, đánh giá cao báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH để tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung các nội dung nêu trong báo cáo trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Tác giả bài viết: Ngô Viết Năng