Báo cáo kết quả làm việc của GIZ tại VUSTA
15/06/2020 10:42 SA 87 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 10/6/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức buổi họp để nghe báo cáo kết quả làm việc của ông Thomas Krause, chuyên gia phát triển của Cơ quan phát triển quốc tế Đức - GIZ tại VUSTA. Chủ tịch Đặng Vũ Minh, VUSTA đã chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo, cán bộ các phòng ban của VUSTA cũng như đại diện của tổ chức GIZ tại Việt Nam.

Từ năm 2015, VUSTA và GIZ đã ký Thỏa thuận hợp tác, trong đó, GIZ sẽ hỗ trợ cung cấp cho VUSTA các chuyên gia phát triển làm việc tại VUSTA trong khoảng thời gian thông thường là 2 năm, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo thỏa thuận giữa hai bên. Chuyên gia Thomas Krause là một trong ba chuyên gia của GIZ, làm việc tại VUSTA từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2020, với vai trò là chuyên gia nâng cao năng lực và kết nối, xây dựng mạng lưới.

Tại buổi họp, đại diện Ban Hợp tác Quốc tế đã báo cáo kết quả đạt được của chuyên gia Thomas Krause trong 2,5 năm làm việc tại VUSTA, tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm nâng cao năng lực cho VUSTA và các tổ chức thành viên, trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động cụ thể giúp VUSTA các đơn vị trực thuộc tham gia tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Đối với lĩnh vực hỗ trợ xây dựng Liên minh của VUSTA về Môi trường và Biến đổi khí hậu (VECCA), chuyên gia Thomas Krause đã đồng hành, phối hợp các phòng/Ban của VUSTA để hỗ trợ xây dựng đề án thành lập và triển khai thí điểm Liên minh VECCA và đạt được nhiều hoạt động nổi bật như số lượng thành viên của VECCA ngày càng tăng, trang web của VECCA ngày càng đa dạng, phong phú thông tin, nhiều mô hình thí điểm về giám sát, quản lý rác thải nhựa, hội thảo bên lề Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường; hội thảo về phổ biến kiến thức khoa học trong các lĩnh vực khác nhau đã được triển khai thành công và hiệu quả trong khuôn khổ Liên minh VECCA. Trong lĩnh vực kết nối, huy động nguồn lực, chuyên gia Thomas Krause đã hỗ trợ, chủ động kết nối và thiết kế nhiều buổi làm việc, nhiều chương trình dự án khác nhau giữa VUSTA và các tổ chức thành viên, trực thuộc với các chương trình, dự án khác nhau của GIZ cũng như với các đối tác quốc tế khác. Cụ thể như hợp tác giữa tổ chức FES và VUSTA trong việc thành lập nhóm chuyên gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường; giữa Viện Goethe với các tổ chức trực thuộc VUSTA trong việc xây dựng và trình chiếu các bộ phim về phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phía chuyên gia, ông Thomas Krause, cũng bày tỏ sự cảm ơn Lãnh đạo VUSTA đã tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất cho chuyên gia, cảm ơn đối với lãnh đạo và cán bộ các phòng/Ban của VUSTA đã phối hợp và hỗ trợ để chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ tại VUSTA. Đồng thời, chuyên gia cũng đề xuất cơ chế điều phối của VUSTA để tiếp tục duy trì và phát triển Liên minh VECCA thành công và hiệu quả hơn; tập trung sức mạnh về sự đa dạng và phong phú trong hệ thống thành viên của VUSTA.


 
                           Chủ tịch Đặng Vũ Minh trao tặng Thư ghi nhận cho chuyên gia Thomas Krause

Chủ tịch Đặng Vũ Minh đã gửi lời cám ơn về những hợp tác chặt chẽ và thành công giữa GIZ và VUSTA cũng như những đóng góp cụ thể, hiệu quả của chuyên gia Thomas Krause và đã trao tặng Thư ghi nhận cho chuyên gia Thomas Krause.


                Đại diện các phòng/Ban của VUSTA chụp ảnh cùng chuyên gia Thomas Krause.


Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ban Hợp tác Quốc tế