Yên Bái: Liên hiệp Hội triển khai nhiệm vụ năm 2020
30/12/2019 9:21 SA 154 lượt xem
Cỡ chữ +-

Chiều 26/12, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội tỉnh đã phát động phong trào thi đua, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 của tỉnh đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp Hội tỉnh và các tổ chức hội thành viên đạt được trong năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020cần tập trung lãnh đạo thực hiện, đó là: Liên hiệp Hội tỉnh chủ động xây dựng chương trình, huy động sự tham gia đóng góp trí tuệ của đội ngũ tri thức tích cực tham gia phản biện xã hội, xây dựng các dự án luật và các vấn đề quan trọng của tỉnh, của đất nước; tiếp tục quan tâm tổ chức quát triệt, tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tập hợp, đoàn kết, vận động tri thức, chính sách phát triển khoa học và công nghệ cho cán bộ, đảng viên và hội viên thuộc Liên hiệp Hội tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh cần phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học chuyên đề nhằm nâng cao năng lực của Liên hiệp Hội tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và động viên, khích lệ tri thức khoa học công nghệ và hội viên; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thu Hà