Thái Bình: Ông Nguyễn Ngọc Dư được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa IV
13/01/2021 11:16 SA 169 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 12/1/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV, bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa IV; đồng thời tiến hành tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 Tại Hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tiến hành tổng kết công tác Hội năm 2020. Trong năm qua, toàn hệ thống Liên hiệp Hội đã phát huy vai trò tập hợp, huy động sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh, đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội được củng cố và hoàn thiện,toàn hệ thống liên hiệp Hội đã kết nạp thêm 15.925 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội lên 172.315  người.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, năm 2020, Liên hiệp Hội đã tổ chức được16 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức cho 1600 người dân, học sinh và các Hội thành viên, trong đó có 10 lớp tập huấn về cách phòng ngừa và điều trị bệnh viêm phổi Virus Corona (COVID-19) cho hơn 1000 người dân.

Xác định công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng, năm qua, Liên hiệp hội đã tổ chức 02 Hội thảo tư vấn phản biện: Hội thảo “Trí thức Thái Bình tham  gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”; Hội thảo “ Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030”;tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều đề án, cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Quy hoạch, Luật Cảnh vệ, Luật Đất đai.. Qua đó, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội  ngũ trí thức trong, ngoài tỉnh  góp phần xây dựng quê hương.

Về công tác tập hợp, động viên trí thức khoa học và công nghệ, năm qua, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công nhiều chương trình có ý nghĩa trong việc tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh như: Hội nghị Đại biểu trí thức năm 2020, khen thưởng các cá nhân đoạt Giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15; các tập thể có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19; giới thiệu 02 công trình khoa học để Ban chỉ đạo biên tập sách Vàng Sáng tạo, Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tuyển chọn đăng trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020; đề cử 02 doanh nghiệp tham gia Chương trình tôn vinh Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt tổ chức; phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng thể lệ Hội thi, Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng, trong năm tới, Liên hiệp Hội cần chú trọng đổi mới hình thức tập hợp để thu hút hội viên và nâng cao chất lượng của Ban Chấp hành; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các Hội thành viên, kết hợp với hội thành viên để triển khai các mô hình, dự án; thành lập tổ chuyên gia, phân công cán bộ làm đầu mối phụ trách việc theo dõi, gắn kết giữa Liên hiệp Hội với các Hội, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn của Hội thành viên trong quá trình hoạt động; thường xuyên theo dõi, bám sát định hướng, chủ trương phát triển của tỉnh để gắn kết với hoạt động của Liên hiệp Hội, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 để góp phần xây dựng nông thôn mới tại tỉnh…

Hội nghị cũng thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong Quý I năm 2021.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội đã tiến hành họp bầu bổ sung theo đúng quy trình hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội quy định. Ông Nguyễn Ngọc Dư – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Vân Anh