Thái Bình: Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V
29/09/2021 9:34 SA 145 lượt xem
Cỡ chữ +-

Trong 2 ngày 27- 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Liên hiệp hội.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng 146 đại biểu chính thức dự đại hội.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình khóa V đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các hội thành viên, hoạt động của Liên hiệp Hội đã đạt được một số kết quả quan trọng, ngày càng khẳng định được vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Công tác phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội được chú trọng, Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện nhiều đề án quan trọng của tỉnh; triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên và người dân; tổ chức tốt các hoạt động tôn vinh trí thức qua Hội nghị gặp mặt các tân Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II; Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình (2 năm/lần);…Từ năm 2015 đến 2020, đã có 480 công  trình, giải pháp tham gia Hội thi, với 169 công trình, giải pháp đoạt giải, 333 sản phẩm, mô hình tham gia Cuộc thi, với 154 giải pháp đoạt giải, có 11 công trình của 10 tác giả được đăng trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Nhiều công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, đem lại hiệu quả to lớn góp phần thúc đẩy sản xuất tại các địa phương, đơn vị…

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đội ngũ trí thức và các hội khoa học, kỹ thuật đã đạt được, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo nhấn mạnh, trong thời gian tới, để làm tốt công tác vận động, tập hợp trí thức, Liên hiệp Hội và các hội thành viên cần đổi mới phương pháp hoạt động, tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với tỉnh, đất nước; chủ động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham gia đảm nhận một số hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật phục vụ cộng đồng, giám sát độc lập chương trình, đề án quan trọng theo yêu cầu của tỉnh; tăng cường công tác thông tin hai chiều giữa hoạt động khoa học, công nghệ của Liên hiệp hội với các sở, ngành, đơn vị, từ đó tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp nhiều hơn nữa vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội và các hội thành viên cần mở rộng, tăng cường mối liên kết, hợp tác về khoa học, công nghệ với các hội, ngành trung ương; tiếp tục vận động nguồn lực của các tổ chức trong nước, phi chính phủ hỗ trợ các hoạt động của đơn vị.

Tại đại hội, 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 03 cá nhân nhận được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 45 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình khóa IV tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vân Anh