Phú Thọ: Nghiên cứu, khảo sát kết quả phát triển kinh tế trang trại
10/09/2020 11:54 SA 73 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 8/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương về phát triển kinh tế trang trại, giai đoạn 2016-2020 tại huyện Phù Ninh.

Ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác khảo sát và thăm mô hình phát triển kinh tế trang trại tại huyện Phù Ninh.

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế trang trại của huyện giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 61 trang trại, tăng 30 trang trại so với giai đoạn 2011-2015, trong đó có 43 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có 59 trang trại chăn nuôi, chiếm 96,7%.

Tổng diện tích đất, mặt nước trang trại đang sử dụng là 164,14 ha, tăng 124,34 ha so với giai đoạn 2011-2015. Tổng số lao động trang trại trên gần 300 người, thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng /người /tháng.

Tổng vốn đầu tư của các trang trại đến hết năm 2019 đạt 229. 550 triệu đồng, trong đó vốn hàng năm của các trang trại là gần 4 tỷ đồng; tổng doanh thu của 61 trang trại trên địa bàn huyện đến tháng 8/2020 ước đạt 117.170 triệu đồng, lợi nhuận bình quân của 1 trang trại/năm là 265 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã đánh giá trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã tạo được bước chuyển biến tích cực về giá trị sản xuất hàng hóa, từng bước gắn với thị trường tiêu thụ, góp phần tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo cơ hội làm giàu cho người dân, thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021-2025, Đoàn công tác đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Phù Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các trang trại trên địa bàn tiếp tục phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Mạnh Tiến - LHHPT