Hòa Bình: Kết quả đạt được của Liên Hiệp Hội tỉnh trong chặng đường xây dựng và phát triển
23/03/2021 3:52 CH 37 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 17/3/2021 Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình (LHH tỉnh) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành LHH tỉnh Hòa Bình lần thứ IV được bầu tại đại hội là những đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 11.000 trí thức của LHH tỉnh.

Ông Bùi Văn Thắng Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội tỉnh khóa III; Chủ tịch Liên Hiệp Hội tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đọc báo cáo tại đại hội

Trong ba nhiệm kỳ trước, LHH tỉnh Hòa Bình đã đạt được những thành tích hoạt động của mình. Những thành tựu đó đã được lãnh đạo LHH tỉnh Hòa Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, LHH tỉnh  được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; sự quan tâm giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, của chính quyền các cấp, các hội thành viên, LHH tỉnh đã có bước phát triển, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trí thức trong các doanh nghiệp; phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội thành viên được LHH tỉnh chú trọng, xác định việc củng cố, kiện toàn tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những yếu tố quyết định hoạt động của LHH tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, LHH tỉnh đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm là tổ chức chính trị- xã hội của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ trong tỉnh, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức. Thông qua các hoạt động của mình, Liên hiệp Hội đã tập hợp, đoàn kết được cán bộ, hội viên từ các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp; luôn chú trọng công tác chính trị- tư tưởng, bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức. Thường xuyên tổ chức các hội nghị triển khai, nghiên cứu, học tập và phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ hội viên; tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học, tọa đàm, tập huấn tạo điều kiện để trí thức phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, đời sống.

Do tích cực tuyên truyền và nhu cầu thực tế, trong nhiệm kỳ qua số lượng, chất lượng hoạt động của các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội đã thu được kết quả đáng ghi nhận: Kết nạp 02 hội thành viên (Hội Điều dưỡng, Hội Sản xuất và Kinh doanh cam Cao Phong); thảnh lập 02 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Khoa học Công nghệ kỹ thuật- giáo dục tỉnh Hòa Bình, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Khoa học công nghệ tỉnh Hòa Bình). Đến nay, Liên hiệp Hội có 11 hội thành viên, 04 đơn vị trực thuộc, 6 hội viên tập thể  (các doanh nghiệp) với số hội viên hơn 11.000 người (tăng 1.000 hội viên, 02 hội thành viên, 02 đơn vị trực thuộc so với đầu nhiệm kỳ).

Công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ được Liên hiệp Hội quan tâm chỉ đạo, động viên cán bộ kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tế sản xuất, đời sống. Các hội thành viên đã huy động hội viên tham gia nghiên cứu hàng chục dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp ngành, cấp tỉnh và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho nhân dân, điển hình là Hội Sử học, Hội Kiến trúc sư, Hội Điều dưỡng,... và các Trung tâm thuộc LHH tỉnh, các hội viên tập thể.

Xác định rõ hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, khẳng định vị thế, vai trò của LHH tỉnh, vì vậy nhiệm kỳ qua Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực LHH tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này. Hàng năm, LHH tỉnh đã chủ động thảo luận, thống nhất với các sở, ngành, UBND các huyện lựa chọn danh mục đề nghị UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội tư vấn, phản biện. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội đã tư vấn, phản biện 15 quy hoạch, đề án, kế hoạch... Ngoài ra LHH tỉnh còn tích cực tham gia góp ý, phản biện dự thảo các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi được yêu cầu; đồng thời Liên hiệp Hội và các hội thành viên còn phối hợp với các sở, ngành tham gia phản biện các đề án chuyên ngành, góp phần luận giải cơ sở khoa học, thực tiễn của các dự án, quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thành công 3 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc trên địa bàn tỉnh. Hội thi đã thu hút hàng trăm cá nhân, tổ chức tích cực tham gia với nhiều đề tài, giải pháp có chất lượng cao về khoa học công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội thiết thực. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc được duy trì hàng năm, đây là sân chơi trí tuệ dành cho các thế hệ trẻ; đã thu hút được hàng vạn học sinh trong tỉnh hưởng ứng tham gia với các ý tưởng, giải pháp, mô hình dự thi cấp huyện, cấp tỉnh.

Trong lĩnh vực truyền thông, phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội và các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, diễn đàn, hội thảo...cho cán bộ, hội viên, nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; đăng tin, bài và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống đến cơ sở; viết bài đăng trên website, Tạp chí của Sở Khoa học và Công nghệ...Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình đưa tin, làm phóng sự tuyên truyền các mô hình, giải pháp Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao bằng khen và chụp ảnh cung tập thể và cá nhân đạt thành tích

Những thành tựu của LHH tỉnh đã được đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ghi nhận, biểu dương, chúc mừng trong đại hội IV của LHH tỉnh. Đây là động lực để LHH tỉnh khóa IV kế thừa và  triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Ngô Văn Nam