Hà Tĩnh: Liên hiệp hội được UBND tỉnh tặng bằng khen
22/02/2021 10:07 SA 45 lượt xem
Cỡ chữ +-

Chiều 19/02, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh là một trong 3 tổ chức hội thuộc Khối thi đua Hội đặc thù được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2020 tình hình thiên tai dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội của Hà Tĩnh và hoạt động triển khai nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, trong đó hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên cũng chịu tác động lớn. Tuy nhiên với cách làm sáng tạo, thống nhất trong chỉ đạo, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, phòng chống dịch, an sinh xã hội.

Với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Liên hiệp hội đã được tỉnh ghi nhận, vinh danh. Được nhận bằng khen lần này là động lực để Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Tin ảnh: Thái Sơn