Hà Giang: Tham vấn về tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin
09/01/2020 3:24 CH 215 lượt xem
Cỡ chữ +-

Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả về tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm chia sẻ kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin nói chung và tình hình thực hiện công khai, minh bạch thông tin trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng; thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với các cấp, ngành ở trung ương và ở tỉnh hướng tới mục tiêu thực thi hiệu quả Luật tiếp cận thông tin; vì mục tiêu xây dựng đất nước kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được trao đổi thông tin về kết quả đánh giá tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang, với các nội dung chính như: Cơ sở hạ tầng cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang khá hoàn chỉnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu lưu trữ và cung cấp thông tin cho công dân theo quy định của Luật tiếp cận thông tin; các cơ quan nhà nước đều sẵn sàng cung cấp thông tin cho người dân khi được yêu cầu; người dân trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin chủ yếu thông qua phương tiện thông tin đại chúng như: báo, Đài PT-TH tỉnh, các cuộc họp thôn, các cuộc họp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Mặc dù các xã, huyện, Sở, ngành của tỉnh đều có cổng/trang thông tin điện tử. Xong, các thông tin được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử đều không có các nội dung thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 17 của Luật tiếp cận thông tin. Kết quả đánh giá cũng cho thấy cơ sở hạ tầng cung cấp thông tin bao gồm cả phần cứng và hệ thống kỹ thuật điện tử của các đơn vị được khảo sát chưa hỗ trợ cung cấp thông tin cho các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có người khuyết tật, người mù chữ hoặc người dân tộc thiểu số theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và những nhiệm vụ cần phải tiếp tục triển khai trong thời gian tới về thực hiện các nội dung của Luật tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị như làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước đã ban hành.

Tin, ảnh: Cao Hồng Kỳ