Thành lập Chi đoàn Viện Kinh tế và Phát triển trực thuộc Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam
15/03/2021 3:38 CH 108 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 12/3/2021, tại trụ sở văn phòng Viện Kinh tế và Phát triển, đồng Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao Quyết định công nhận Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Kinh tế và Phát triển trực thuộc Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Phát triển là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp, nghiên cứu và phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ.

Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất của của Viện Kinh tế và Phát triển đã được tổ chức vào ngày 24/2/2021, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 5 đoàn viên, là các cán bộ trẻ tuổi, năng lực chuyên môn tốt, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Ngay sau khi thành lập, Chi đoàn Viện Kinh tế và Phát triển đã tham gia tích cực trong các hoạt động chung của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Một trong phương hướng hoạt động trọng tâm của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới là phát triển, xây dựng mạng lưới các Chi đoàn tại các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống, nhằm quy tụ đội ngũ cán bộ trẻ tại các đơn vị, góp phần tạo ra sự phát triển chung của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Huyền