Bình Thuận: Triển khai Hội thi KHKT lần thứ 9
30/06/2020 10:58 SA 179 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng đã tổ chức đoàn công tác đi làm việc với các Ban tổ chức Hội thi và Cuộc thi các huyện, thị xã, thành phố.

Ban tổ chức làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) lần thứ IX (2020-2021) và kết quả tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) lần thứ XIII (2019-2020) tại các địa phương. Qua các buổi làm việc, Ban tổ chức Hội thi và Cuộc thi cấp tỉnh đã nghe Ban tổ chức Hội thi và Cuộc thi các địa phương báo cáo về tình hình triển khai trên địa bàn, đến nay hầu hết các ở địa phương đều đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Ban tổ chức Hội thi và Cuộc thi và có kế hoạch triển khai cụ thể,  hường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo đến công tác triển khai về Hội thi; Cuộc thi.

Qua các buổi làm việc, Ban tổ Hội thi và Cuộc thi cấp tỉnh cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn, đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai Hội thi, Cuộc thi cho các địa phương. Đặc biệt Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cơ quan thường trực đại diện Ban tổ chức cấp tỉnh đã thông tin mức giải thưởng Hội thi và Cuộc thi đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết tăng lên đây là động lực khích lệ tinh thần cho các tác giả tham gia. Do đó đề nghị các Ban tổ chức chức các địa phương thông tin đến các tác giả và tập trung nâng cao chất lượng của các giải pháp tham gia Hội thi và Cuộc thi cấp tỉnh và tham dự Hội thi và Cuộc thi toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức./.

Tác giả bài viết: Tôn Văn Bảo