Bình Định: Liên hiệp Hội đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2020
24/06/2020 12:26 CH 37 lượt xem
Cỡ chữ +-

Sáng 22/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (LHH) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ IV (mở rộng). Hội nghị thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; ôn lại chặng đường 25 năm hình thành và phát triển LHH.

Description: C:\Users\Dell\Desktop\HNBCH2 (1).jpg

6 tháng đầu năm 2020, LHH đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động, phát động phong trào thi đua yêu nước của năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức vào 02 dự thảo: “Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025” và “Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Quy Nhơn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025”;

LHH tích cực triển khai Cuộc thi, Hội thi STKT,Tôn vinh trí thức; tham gia đề xuất 03 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đủ tiêu chí để giới thiệu Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng vàng Sáng tạo Việt Nam; tổ chức 02 lớp tập huấn về xử lý rác thải hữu cơ và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm hoa đồng tiền tại xã Bình Thành, xã Tây Phú (Tây Sơn); đề xuất với LHH Việt Nam 02 nhiệm vụ phổ biến kiến thức KHCN; tiếp tục triển khai dự án Lạc liên kết tại Bình Định do Qũy Môi trường toàn cầu tài trợ, đã được cấp chứng nhận Mô hình lạc sản xuất VietGAP. Bên cạnh đó, các kênh thông tin LHH cũng tích cực tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19, xuất bản các kỳ bản tin đúng kế hoạch, website thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, kịp thời.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Hội nghị cũng đã bàn bạc thảo luận đề ra: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và các chương trình, đề tài, dự án theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ vào sản xuất và bảo vệ môi trường; Phối hợp với LHH Việt Nam tổ chức tốt Hội thảo toàn quốc “Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước» tại Bình Định vào tháng 9/2020; tổ chức tốt HTSTKT lần thứ XII (2020 - 2021), Cuộc thi STTTNNĐ lần thứ VII (2019 – 2020), Tôn vinh trí thức tiêu biểu KHCN năm 2020, hưởng ứng HTSTKHKT toàn quốc, Giải thưởng ST KH&CN Việt Nam;Nâng cao hiệu quả thông tin và chất lượng tin, bài trên Bản tin, Trang tin điện tử.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng sôi nổi thảo luận về kết quả hoạt động LHH, lãnh đạo một số Hội nêu những hoạt động nổi bật cũng như những khó khăn của đơn vị mình, qua đó bày tỏ mong muốn được LHH kết nối giữa các Hội có liên quan cùng trao đổi, hỗ trợ nhau trong một số hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu thay thế 02 ủy viên Ban Chấp hành LHH khóa V (2018-2023) thay cho 02 đồng chí nghỉ hưu và thôi không tham gia hoạt động Hội.

Kim Thoa