Bình Định: 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội
22/06/2020 11:26 SA 198 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định (Liên hiệp Hội) được thành lập năm 1995. là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và cũng là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Năm 1995, Ban vận động thành lập Hội bước đầu hình thành. Sau hơn một năm triển khai, hoàn tất các thủ tục và điều kiện cần thiết để thành lập Hội, ngày 15/2/1997,  Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định lần thứ nhất (1997-2002) đã diễn ra thành công tốt đẹp mang ý nghĩa tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tỉnh nhà dưới một mái nhà chung Liên hiệp Hội.

Trải qua một nhiệm kỳ hình thành bộ máy tổ chức, sắp xếp cán bộ; ngày 25/12/2002, Liên hiệp Hội tiến hành Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2002 – 2007 đặt ra những nhiệm vụ mới, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Trải qua 2 nhiệm kỳ hình thành và củng cố Liên hiệp Hội gặp rất nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách chưa rõ ràng, một số chủ trương của đảng chưa được thể chế hóa thành chính sách, thêm vào đó phương tiện cũng như nguồn kinh phí cho hoạt động hội còn nhiều hạn chế, công tác xây dựng củng cố và phát triển hội cũng còn nhiều hạn chế như một số hội chưa tìm ra phương thức và nội dung hoạt động nên hoạt động kém hiệu quả và công tác phát triển hội viên chưa được chú trọng đúng mức...

Tuy nhiên với sự quan tâm của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh các ngành, các cấp, bằng sự nỗ lực của chính nội lực, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã có sự chuyển biến về nhận thức: Từ một tổ chức mang tính chất hội nghề nghiệp sang một tổ chức chính trị - xã hội thực sự, được xã hội công nhận.

Bước sang giai đoạn 2 (2008-2013), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT của Bộ Nội vụ, Thường trực Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; xác định cơ chế phối hợp hoạt động và cơ chế tài chính phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội trong tình hình  mới với nhiệm vụ xây dựng Liên hiệp Hội thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012. Đây là bước ngoặt quan trọng để Liên hiệp Hội có cơ sở ổn định nguồn nhân lực, tập hợp lực lượng và phát triển tổ chức.    

Liên hiệp Hội nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố tổ chức cơ quan Liên hiệp Hội, tập hợp và phát triển mới 04 hội thành viên nâng tổng số hội thành viên Liên hiệp Hội lên 25 đơn vị. Liên hiệp Hội cũng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động trong các hội thành viên. Nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan nghiên cứu của địa phương và trung ương đã tín nhiệm và tham gia là thành viên của Liên hiệp Hội, cơ quan thường trực Liên hiệp Hội chủ động đề xuất và được UBND tỉnh giao thực hiện nhiều hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, có những góp ý, đánh giá quan trọng vào các đề án, quy hoạch của tỉnh. Hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được duy trì tổ chức định kỳ 2 năm/ lần với số lượng người dự thi và chất lượng giải pháp cao hơn trước, có nhiều giải pháp được chọn lựa dự thi và đạt giải cao tại các Hội thi toàn quốc. Liên hiệp Hội được UBND tỉnh giao là thường trực tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần đầu tiên thành công với nhiều mô hình, ý tưởng có khả năng áp dụng rộng rãi trong đời sống. Ở nhiệm kỳ này, hoạt động thông tin phổ biến kiến thức được chú trọng thông qua việc xây dựng 2 kênh: Bản tin Khoa học và Kỹ thuật và website Liên hiệp Hội. 

Giai đoạn ba: (2013 - nay), với thành công của Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định lần thứ IV (2013-2018) đánh dấu một bước chuyển mới, mở ra một nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ này, Liên hiệp Hội bắt đầu thiết lập các phòng ban, ban hành quy chế việc làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ. Hoạt động Liên hiệp Hội đi vào nề nếp và đúng quy chế. 

Năm 2013 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ và là một cột mốc quan trọng cho chặng đường gần 20 năm đoàn kết và trách nhiệm các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, của đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh cùng góp phần củng cố bộ máy, xây dựng mái nhà chung Liên hiệp Hội.

Hệ thống tổ chức Liên hiệp hội được kiện toàn, củng cố; số lượng, chất lượng, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức được nâng lên; tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được quan tâm, quy tụ được trí thức KH&CN dưới mái nhà chung của Liên hiệp Hội.

Liên hiệp Hội cũng đã phát triển mới 9 đơn vị thành viên, nâng tổng số lên 34 đơn vị, tạo những dấu ấn thành công trên các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đã tổ chức rất thành công các Cuộc thi, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, hằng năm, trong số các công trình của các nhà khoa học Bình Định tham dự các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng toàn quốc đều đạt giải cao; đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lễ Tôn vinh trí thức tiêu biểu về KH-CN, giới thiệu và tuyển chọn các công trình tham dự giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đạt kết quả cao. Việc làm này có tác dụng góp phần động viên anh chị em trí thức đóng góp trí tuệ và sức lực của mình xây dựng và phát triển quê hương Bình Định.

Với kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực hoạt động, Liên hiệp Hội vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen 4 năm liền (2013-2016), được đánh giá là đơn vị luôn và UBND tỉnh cũng đánh giá LHH là một trong các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đặc biệt năm 2017, Liên hiệp Hội được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Liên Hiệp Hội Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh; năm 2018 được Bộ Khoa học và Công nghệ - Liên Hiệp Hội Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng, Hội thi 2 năm 2017-2018.

Thành công Đại hội Liên hiệp Hội lần thứ V (2018-2023), đặt ra cho Liên hiệp Hội những nhiệm vụ mới với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi Liên hiệp Hội cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Với tinh thần "Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định, các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh đã và đang quyết tâm xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh về mọi mặt.

Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định đã trở thành cầu nối giữa trí thức với Đảng và Nhà nước,  Liên hiệp Hội đã thật sự trở thành chỗ dựa tinh thần, địa chỉ tin cậy để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức của tỉnh. Là thành viên Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp Hội luôn hoàn thành mục tiêu đề ra, tích cực tham gia các hoạt động của Khối. LHH được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019.

11 hội thành viên với 30.000 hội viên từ những ngày đầu thành lập, đến nay Liên hiệp Hội tập hợp được 34 hội thành viên, đơn vị trực thuộc với hơn 95.000 hội viên, hoạt động trên khắp các lĩnh vực...; đã tổ chức được 12 kỳ Hội thi, tập hợp hơn 400 giải pháp hữu ích với hơn 200 Giải thưởng được trao, góp phần phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh; Tổ chức lần thứ 7 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh…

Các Hội thi, Cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích cho trí thức, người lao động, thanh thiếu niên... góp phần khơi dậy niềm đammê khoa học, sáng tạo trong cộng đồng. Liên hiệp Hội và các hội thành viênvới tư cách đơn vị chủ trì triển khaithực hiệnhàng trăm đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp bộ, cấp ngành, cấp cơ sở; công tác này đã được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả, được các hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá cao, góp phần tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học, công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong thực tiễn sản xuất và đời sống được chuyển giao và nhân rộng.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức thông qua Bản tin Khoa học và Kỹ thuật và website đổi mới cả nội dung và hình thức với kết quả xuất bản 37 kỳ bản tin phát hành rộng rãi trong và ngoài tỉnh, website luôn có những thông tin mới mẻ, cập nhật thường xuyên và liên tục.

25 năm chưa phải là một chặng đường dài nhưng là hành trình xây dựng và trưởng thành luôn song hành cùng với những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức; được sự quan tâm hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ VN tỉnh, sự ủng hộ của các Sở, ngành, hội đoàn thể trong tỉnh;Liên hiệp Hội đã thể hiện bản lĩnh của một tổ chức của đội ngũ trí thức, xứng đáng là cầu nối đội ngũ trí thức với Đảng, nhà nước.Liên hiệp Hội cùng với hệ thống các hội thành viên có những hoạt động nổi trội, luôn đổi mới nội dung, phương thức tập hợp và phát huy vai trò của trí thức trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội, khoa học và kỹ thuật, công nghệ  vì sự phát triển của địa phương. Nhìn lại chặng đường đã đi qua với những thành quả đạt được là dịp để Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục phấn đấu để thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là cơ hội lớn đồng thời là thách thức không nhỏ để đội ngũ trí thức KH&CN Bình Định tiếp tục thể hiện lòng yêu nước, vinh dự và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Nguyễn Thị Thanh Bình Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định