Bà Hoàng Thị Bình tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025)
23/12/2020 10:24 SA 76 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 22/12/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng (Liên hiệp Hội tỉnh) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Tới dự và chỉ đạo đại hội có TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam); ông Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Tham dự đại hội còn có đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh, đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang và 120 đại biểu đại diện các hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội tỉnh.

Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc đại hội

Là một tỉnh biên giới phía bắc, Cao Bằng là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 60 về số dân, xếp thứ 62 về Tổng sản phẩm trên địa bàn, xếp thứ 62 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 49 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Cao Bằng có nhiều tiềm năng và thế mạnh về phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là về phát triển du lịch và nông sản.

Là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Đồng thời có sự chủ động, phối hợp điều hoà hoạt động của Liên hiệp hội với các Hội thành viên, tạo mối quan hệ gắn bó và đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Vị thế của Liên hiệp hội ngày càng được nâng cao trong việc tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Được lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức của tỉnh nói chung và trí thức của Liên hiệp hội và các Hội thành viên nói riêng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Liên hiệp Hội tỉnh đã phát triển được 05 hội thành viên; 01 Câu lạc bộ trí thức. Hiện nay Liên hiệp hội Cao Bằng có 22 hội thành viên và 01 trung tâm, 01 Câu lạc bộ trí thức (hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ đề ra), tập hợp 134.075 hội viên trong đó gần 5.000 hội viên là trí thức (chiếm trên 35% trí thức của tỉnh).

Cùng với sự phát triển lớn mạnh về số lượng, các hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các mặt. Liên hiệp Hội tỉnh đã tích cực chủ động tập hợp, đoàn kết và vận động đội ngũ trí thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Tham gia đóng góp ý kiến vào một số chủ trương, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục và đào tạo... tham gia đóng góp ý kiến và các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Với thế mạnh là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội tỉnh đã triển khai có hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên tạp chí, bản tin và các ấn phẩm thông tin được phát hành, đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hàng vạn lượt người. Qua đó các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được truyền tải đến người dân, góp phần nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác...  ứng dụng vào thực tế đời sống xã hội tại địa phương. Bản tin “Thông tin Trí thức Cao Bằng” 4 kỳ/năm, mỗi kỳ 825 cuốn,  nội dung đảm bảo, chất lượng, hình thức được nâng cao. Phát hành tới các xã, phường, các huyện, thành phố, các ban ngành liên quan trong tỉnh, các Hội thành viên, Liên hiệp hội các tỉnh thành trong cả nước. Liên hiệp Hội tỉnh đã xuất bản nhiều tài liệu tuyên truyền các đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp phát huy hiệu quả tốt và có khả năng mở rộng sản xuất tại Cao Bằng (giai đoạn 2005 – 2015).

Trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội Liên hiệp Hội tỉnh đã tập hợp 78 chuyên gia tham gia hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực tư vấn phản biện, trên 60 đại biểu tham gia. Tham gia các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức) thẩm định, xét duyệt, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu được trên 100 đề tài, dự án.

Hoạt động khoa học công nghệ cũng được Liên hiệp Hội tỉnh chú trọng triển khai thông qua việc chủ trì thực hiện các đề tài khoa học, xây dựng các mô hình, tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo. Đáng chú ý là các đề tài khoa học như “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp vào sản xuất tại tỉnh Cao Bằng”; “Phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa Dá hai Thông Huề, xã Đoài Dương huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” được hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá cao.

TS. Phan Tùng Mậu trao tặng Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”

Phát biểu tại đại hội, TS. Phan Tùng Mậu đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đặc biệt trong công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong tỉnh. Nhiệm vụ trong thời gian tới của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên trong đó có Liên hiệp Hội tỉnh tập trung đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đãi ngộ và tôn vinh trí thức; chủ động thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những đề án lớn của Đảng và Nhà nước, các bộ ngành và từng địa phương góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tích cực truyền bá kiến thức KH&CN nhằm áp dụng vào sản xuất và đời sống. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội tỉnh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. Cũng nhân dịp này, TS. Phan Tùng Mậu đã gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

TS. Phan Tùng Mậu tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội giai đoạn 2015-2020

Nhằm ghi nhận các kết quả đã đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh, TS.Phan Tùng Mậu đã trao tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam cho 05 tập thể, 05 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội giai đoạn 2015-2020; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho 10 cá nhân.

Ông Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo đại hội

Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025)

TS. Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Kạn đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh tham dự, phát biểu chào mừng đại hội.

Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Cao Bằng đã bầu Ban Chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 39 ủy viên. Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khóa III đã được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khóa IV.

Tin, ảnh: Minh Khôi