Phê duyệt dự án: Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng động dễ bị tổn thương
11/03/2021 3:35 CH 503 lượt xem
Cỡ chữ +-

Dự án này do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (Trung tâm SRD), tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã được VUSTA phê duyệt theo Quyết định số 129/QĐ-LHHVN ngày 8/3/2021.

Đây là dự án viện trợ nước ngoài không hoàn lại do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới, Đức (The Bread for the World – BftW) tài trợ với tổng kinh phí là 800.000 EUR, vốn đối ứng bằng tiền mặt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau là 140.000 EUR. Dự án được thực hiện tại địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang, tỉnh Cà Mau, trong thời gian từ tháng 01/2021 đến 31/12/2023. Với mục tiêu nhằm tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, thúc đẩy quá trình hấp thụ Cacbonic, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và đảm bảo sinh kế bền vững và hòa nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng Sông Cửu Long; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long của Chính phủ; dự án đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau trong quá trình triển khai sắp tới.

Đoàn công tác của Tổng cục Lâm Nghiệp, Trung tâm SRD họp xây dựng Dự án tại Sở NN&PTNT Cà Mau năm 2020

Kết quả chủ yếu được kỳ vọng sau khi triển khai dự án gồm: tăng cường việc tích luỹ Carbon của rừng ngập mặn phòng hộ thông qua các nỗ lực bảo tồn chung của Chính phủ và cộng đồng địa phương, như một phần của cách tiếp cận đồng quản lý; sinh kế của cộng đồng người nghèo và dễ bị tổn thương sống ở vùng rừng ngập mặn được nâng cao mà không ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường và khí hậu; các phương pháp đồng phát triển vừa bảo tồn vừa phát triển sinh kế trong rừng ngập mặn được nhân rộng, lồng ghép trong các chính sách cấp quốc gia và cấp tỉnh để tăng cường bảo vệ khí hậu trong các hệ sinh thái độc đáo nhưng dễ tổn thương.

Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Huyền