Gặp gỡ 2020 - Sự kiện góp phần làm nên thương hiệu của Liên hiệp Hội Việt Nam
22/12/2020 2:50 CH 82 lượt xem
Cỡ chữ +-

Gặp gỡ 2020 - Vì hợp tác và phát triển là sự kiện được tổ chức hằng năm kể từ năm 2015 do Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) tổ chức. Mỗi năm, Sự kiện được tổ chức theo các chủ đề khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung đó là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức khoa học công nghệ trong hệ thống LHHVN với các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, và các doanh nghiệp trong và ngoài nước và các đối tác khác.

Quang cảnh Sự kiện Gặp gỡ 2020 vì hợp tác và phát triển năm 2020

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Sự kiện, năm 2015 LHHVN đã vinh danh 10 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đạt thành tích huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ phi chính phủ nước ngoài, và 10 đối tác quốc tế về hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức khoa học và công nghệ

Năm 2016, với  chủ đề Sự kiện tập trung thảo luận về những cơ hội và thách thức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc LHHVN; nhu cầu đổi mới tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Nhà nước, các tổ chức quốc tế phục vụ cộng đồng. Tại sự kiện này, 7 mô hình phát triển bền vững do các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện đã được vinh danh.

Năm 2017, Chính phủ Việt Nam thể hiện những cam kết quốc tế mạnh mẽ với việc Thủ tướng ký ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”.

Trong bối cảnh đó, LHHVN lựa chọn chủ đề “Tăng cường sự hợp tác vì phát triển bền vững” cho Sự kiện năm 2017, tập trung làm nổi bật những giải pháp, kế hoạch hành đông thiết thực của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc LHHVN với các doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, 15 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đã có giúp đỡ, hợp tác với các tổ chức trực thuộc LHHVN thư ghi nhận cống hiến

Từ năm 2018 trở lại đây, Sự kiện Gặp gỡ vì Hợp tác và Phát triển được tổ chức song song với đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc LHHVN.

Trong xu thế chung là giảm sút nguồn viện trợ nước ngoài, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc vẫn tiếp tục huy động và triển khai các dự án viện trợ ODA và viện trợ PCP nước ngoài không hoàn lại. Sau khi Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nước đang phát triển có thu nhập thấp thì cũng đồng nghĩa với việc các nguồn tài trợ quốc tế đang và sẽ giảm dần.  Tuy vậy, năm 2018 dự kiến nguồn tài trợ nước ngoài đã đạt trên 10triệu USD.

Tại Sự kiện năm 2018, LHHVN đã làm lễ ra mắt Liên minh Môi trường và Biến đổi khí hậu (VECCA) – một mô hình liên kết mới đã được khẳng định góp phần kết nối các tổ chức hữu quan chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tôn vinh 10 đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc vì sự phát triển của LHHVN.

Tại Sự kiện năm 2019, LHHVN đã bình chọn và tôn vinh 16 tổ chức phi chính phủ quốc tế dã hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho các tổ chức trực thuộc LHHVN giai đoạn 2015 – 2019. Theo tiêu chí bình chọn: Tuân thủ luật pháp Việt Nam;Tổng giá trị viện trợ: trên 500.000 USD; 3) Số lượng dự án.

Dựa trên các tiêu chí Hội đồng bình chọn đã đề xuất 16 tổ chức được nhận Biểu trưng ghi nhận cống hiến của Chủ tịch LHHVN ký tặng. Trong 16 tổ chức đó, có 12 tổ chức có văn phòng đại diện tại Việt Nam và 04 tổ chức không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đồng thời Vusta đã tặng bằng khen cho…. tổ chức khoa học và công nghệ có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Năm 2020 là năm đắc biệt, là năm LHHVN nhận chức Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và Chủ trì Hội nghị lần thứ 38 của Liên đoàn – CAFEO38. Ngay sau khi đảm nhận nhiệm vụ nêu trên vào tháng 9 năm 2019, LHHVN chủ đông xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức CAFEO38 với chủ đề “Thúc đẩy các sáng kiến ​​và hành động của AFEO để xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững và thịnh vượng” đã được các thành viên Liên đoàn đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc Tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc về sự phát triển của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN

Hội nghị đã diễn ra từ 18 – 26/11 với hình thức trực tuyến, với mục tiêu: Tiếp tục khẳng định cam kết của AFEO trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 2030) thông qua việc củng cố vai trò nòng cốt của các kỹ sư trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; khởi xướng các chương trình hợp tác kỹ thuật chất lượng cao, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ, kỹ thuật số để xây dựng cộng đồng ASEAN kết nối, công bằng và thịnh vượng.

Hội nghị đã diễn ra rất thành công và đi vào lịch sử Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN, là Hội nghị trực tuyến đầu tiên. Sự kiện này còn mở ra những triển vọng mới trong hoạt động của Liên đoàn từ nay về sau./.

PV.