Phú Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
21/08/2019 9:58 SA 326 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật từ Trung ương đến các tỉnh, thành toàn quốc.


Quang cảnh Hội nghị phản biện Quy hoạch chi tiết mặt nước nuôi trồng thủy sản vịnh Xuân Đài được tổ chức vào tháng 7 năm 2019.

Hoạt động này là hình thức để tập hợp đội ngũ trí thức tham gia đóng góp trí tuệ, cung cấp cở sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thầm quyền, làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng có tác động đến lợi ích hợp pháp của nhiều giai tầng trong xã hội, không vì lợi ích, lợi nhuận mà thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức với quê hương, đất nước.

Bước chuyển biến rõ nét nhất trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB&GĐXH) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Liên hiệp Hội Tỉnh) từ khi có Quyết định số14/2014/QĐ-TTg, ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Để triển khai thực hiện, Liên hiệp Hội Tỉnh đã tập hợp được gần 300 chuyên gia (gồm các trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý) giàu kinh nghiệm hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đã tổ chức được nhiều hội đồng khoa học phản biện độc lập các dự án, đề án lớn của tỉnh và các ngành, địa phương… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, cụ thể như: “Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quy hoạch chi tiết vùng trồng rừng (giai đoạn 1) tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên”; “Quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” ; “Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quy hoạch “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Quy hoạch “Cấp nước Vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”; Quy hoạch “Bãi thải Vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”; Quy hoạch chi tiết mặt nước nuôi trồng thủy sản vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn 2030”...

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Phú Yên cùng với Liên hiệp Hội tỉnh Gia Lai đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội giữa Liên hiệp Hội 8 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam bộ…

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ TV, PB&GĐXH, Liên hiệp Hội Phú Yên còn triển khai thực hiện đề tài phản biện “Đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2018” do Liên hiệp Hội Việt Nam giao nhiệm vụ. Phối hợp triển khai hoạt động TVPB đến tất cả các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc.

Tiêu biểu trong hoạt động tư vấn về chăm sóc sức khỏe có các thành viên như: Hội Y học, Đông y, Điều dưỡng, Phụ sản, Kế hoạch hóa gia đình. Tư vấn phát triển nguồn nhân lực thông qua nhiều hình thức giáo dục và đào tạo, hướng đến xây dựng xã hội học tập có Hội Khuyến học. Tư vấn về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi kết hợp mô hình VAC nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình có Hội Làm vườn, Hội Chăn nuôi thú y, Hội Sinh Vật cảnh. Tư vấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm có Hội Nghề cá, Hiệp hội Cá ngừ. Tư vấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…Với tư cách là thành viên MTTQVN tỉnh, Liên hiệp Hội Phú Yên đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội do Mặt trận tỉnh chủ trì.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới ngày càng nâng cao chất lượng, thực chất, có chiều sâu… Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong Tỉnh nhằm đưa công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội lên tầm cao mới, thể hiện trách nhiệm và đóng góp trí tuệ của đội ngũ trí thức tỉnh nhà góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tác giả bài viết: Thùy Trang