Phú Yên: Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục phản biện đề tài dự án
26/03/2020 12:08 CH 913 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tại văn bản số 1410/UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên đã có ý kiến thống nhất giao nhiệm vụ bổ sung cho Liên hiệp Hội Phú Yên tư vấn phản biện của ngành nông nghiệp tỉnh.

Description: C:\Users\Dell\Desktop\IMG20200325151033.jpg

Nội dung văn bản của UBND trỉnh Phú Yên

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh PhúYên ghi rõ: Giao Liên hiệp các Hội Khoa học &Kỹ thuật tỉnh tham gia phản biện 02 dự án/đề án năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên (dự án này Liên hiệp Hội đã  tổ chức phản biện ngày 13-3-2020. PV)

2. Đề án quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Được biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, Thường trực Liên hiệp Hội đã lập dự thảo kế hoạch cho từng đầu công việc liên quan đến công tác tư vấn phản biện Đề án quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh Phú Yên và dự kiến thời gian tháng 7/2020 sẽ tổ chức phản biện.

Thông qua sự đồng ý của UBND tỉnh giao nhiệm vụ phản biện đã thể hiện sự quan tâm và tin tưởng vào tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung và Liên hiệp Hội tỉnh Phú Yên nói riêng./.

                                                                                    Tác giả bài viết: Huỳnh Đức Thế