Lào Cai: Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị
31/07/2019 3:41 SA 288 lượt xem
Cỡ chữ +-

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, bộ máy tổ chức cơ quan Liên hiệp Hội Lào Cai đã được kiện toàn, các phòng, ban chuyên môn đã được thành lập theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ gồm 02 ban chuyên môn và Văn phòng với 10 cán bộ, nhân viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu số người làm việc tại cơ quan Liên hiệp Hội theo Đề án vị trí việc làm.


Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh chúc mừng các trí thức Lào Cai năm 2018

Đảng đoàn Liên hiệp Hội; chi bộ cơ quan, các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Liên hiệp Hội được thành lập và hoạt động ổn định. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức Hội thành viên được quan tâm. Nhiều lượt cán bộ lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành được Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Tỉnh ủy quan tâm giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp Hội.

 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ được thực hiện đúng quy định. 100% cán bộ cơ quan Liên hiệp Hội đều là cán bộ trong độ tuổi lao động thuộc biên chế nhà nước; 40% cán bộ cơ quan Liên hiệp Hội được hưởng phụ cấp công vụ. Chức danh lãnh đạo chủ tịch Liên hiệp Hội sau nhiều năm thực hiện chế độ kiêm nhiệm, nay đã chuyển sang chế độ chuyên trách, qua đó đã phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội.

 Cùng với việc chăm lo xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm tạo mọi điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiên, nơi làm việc để Liên hiệp Hội thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, Liên hiệp Hội Lào Cai đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được những kết quả tích cực góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó phải kể đến một số hoạt động như: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng nâng nhận thức trách nhiệm, lòng tự tôn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo trong hoạt động KHCN, chủ động tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu chính sách và hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với một số chủ trương, chính sách về KHCN của tỉnh; xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức; các dự án Luật, dự án đầu tư trong các lĩnh vực: giao thông vận tải, quy hoạch và xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công nghệ thông tin và viễn thông.

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN được Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tích cực thực hiện, nhiều giải pháp khoa học kỹ thuật mới được phổ biến đến đội ngũ cán bộ, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp phần tích cực trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng kiến thức cho nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng các tiến bộ KHKT phục vụ sản xuất và đời sống.

Hội thảo khoa học do LHH Lào Cai phối hợp tổ chức

Trong 10 năm qua, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Lào Cai đã thực hiện được hơn 100 nghìn cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho khoảng hai triệu lượt người là cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh; xuất bản hàng nghìn ấn phẩm các loại; tổ chức được hơn 400 lớp dậy nghề cho gần 20.000 người tham gia học tập; xuất bản trên 120 số với gần 20.000 cuốn “Bản tin: Khoa học, Kỹ thuật & Cuộc sống”; tổ chức 20 hội nghị, tập huấn kiến thức kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp cho gần 1.000 lượt người tham gia; xuất bản 05 ấn phẩm phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Tổ chức hơn 5.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 400.000 lượt người; xuất bản và cung cấp gần 5.000 bộ ấn phẩm phổ biến pháp luật các loại cho hơn 10.000 người là cán bộ, hội viên, báo cáo viên pháp luật các cấp và nhân dân; thực hiện 2.000 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người nghèo; tổ chức nhiều lớp tập huấn, tham quan học tập kỹ thuật làm vườn cho cán bộ, hội viên; biên soạn và xuất bản hơn 700 tờ gấp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN, bảo vệ môi trường từng bước được đẩy mạnh. Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã chủ động và phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học với quy mô cấp tỉnh, cấp bộ, ngành, cấp vùng. Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu khoa học do đội ngũ trí thức tỉnh Lào Cai làm chủ đề tài, dự án được các cấp, các ngành đánh giá cao, mang lại giá trị to lớn về mặt KHCN và hiệu quả kinh tế cao ... góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh.   Các Hội thành viên cũng tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành.

Công tác tôn vinh trí thức và khuyến khích hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực KHCN ngày càng phát triển góp phần xây dựng phong trào thi đua lao động sáng tạo trong xã hội. Liên tục trong 10 năm qua, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai triển khai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng được 10 lần, thu hút gần 1.500 lượt người tham gia với 707 giải pháp sáng tạo dự thi, trong đó có 222 giải pháp đoạt thưởng cấp tỉnh; 22 giải pháp đoạt giải cấp toàn quốc; có 01 giải pháp đoạt giải thưởng Huy Chương bạc Cuộc thi - Triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2012 được tại Malayxia. Cùng với đó, đã 6 lần tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, thu hút gần 100 nhóm tác giả tham gia. Trong đó có 76 giải pháp xuất sắc được trao giải cấp thưởng cấp tỉnh; 04 đề tài đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Năm 2018, Liên hiệp Hội Lào Cai đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị Gặp mặt, tuyên dương trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai - Lần thứ Nhất”, 15 trí thức tiêu biểu được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Cùng với đó, Liên hiệp Hội đã bình xét và đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam xét chọn, tôn vinh 03 “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu”. Từ năm 2016 - 2018, có 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tỉnh Lào Cai, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ ghi danh và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam…

Có được kết quả trên, trước hết khẳng định luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Liên hiệp Hội Lào Cai đã có những bước phát triển mới, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối của đội ngũ trí thức với Đảng và Nhà nước.                                                                                    

Tác giả bài viết: Minh Hiếu Liên hiệp Hội Lào Cai