Phú Yên: Đã làm tốt công tác Tư vấn phản biện và giám định xã hội
11/05/2018 3:38 CH 973 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phú Yên, đại diện Thường trực Liên hiệp Hội, báo cáo kết quả hoạt động hoạt động từ 2016 đến nay đồng thời nêu những hạn chế, khó khăn của Liên hiệp Hội. Tính đến quý 1 năm 2018, Liên Hiệp hội đã phát triển được 27 Hội thành viên và đơn vị trực thuộc, với số lượng trên 20.000 hội viên, tổ chức phản biện độc lập 10 dự án; phối hợp tổ chức 02 Hội thảo khoa học; 05 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm theo công nghệ sinh học SemiBiofloc; Tổng kết và trao giải Hội thi STKT tỉnh Phú Yên lần thứ 7 (2016-2017); Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 2 (2016-2017); Tổ chức 02 Hội nghị Công tác viên Tạp chí năm 2016 và 2017; Xuất bản và phát hành Tạp chí Trí thức đúng kỳ, đặc biệt tổ chức thành công 02 Cuộc thi viết trên Tạp chí Trí thức, chủ đề: “Trí thức Phú Yên với sự nghiệp phát triển quê hương đất nước” lần 1, lần 2, và  phối hợp với Hội Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức Cuộc thi tác phẩm báo, chủ đề “Doanh nhân Phú Yên vì sự nghiệp phát triển quê hương đất nước” lần thứ I (2016-2017); Tổ chức tổng kết trao thưởng Hội thi STKT lần thứ 7 (2016-2017) và phát động Hội thi lần thứ 8 (2018-2019); Tổng kết trao thưởng Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần 2 (2016-2017) phát động Cuộc thi lần thứ 3 (2017-2018)...Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Liên hiệp Hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian tới Liên hiệp Hội Phú Yên tiếp tục phần đấu giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học- công nghệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ thành động lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Theo đó Liên Hội Phú Yên đề xuất trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam và tỉnh Phú Yên Tiếp tục tham mưu, thúc đẩy Chính phủ phê duyệt các đề án thực hiện Chỉ thị 42, (đặc biệt là đề án về tài chính, cơ chế chính sách cho cán bộ Liên hiệp Hội) kiến nghị với Chính phủ thể chế hóa việc công nhận Liên hiệp hội Việt Nam và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện để thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội.

Quan tâm bố trí thi tuyển viên chức cho cán bộ hợp đồng trong đơn vị. Tăng thêm kinh phí hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, hoạt động Tạp chí trí thức và hoạt động của các tổ chức thành viên.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội Phú Yên tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách và nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà./.