Báo chí tham gia phản biện & Giám định xã hội phải bằng cái tâm trong sáng
01/01/2017 1:23 SA 2000 lượt xem
Cỡ chữ +-

Huy động sức người, sức của cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, đấu tranh giành độc lập và giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Không có sự góp phần của báo chí cách mạng, thì không dễ huy động được sức mạnh của toàn dân tộc như vậy.

Phát huy tinh thần dân tộc, ý chí quật cường của cha ông trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo hiện nay. Động viên toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra báo chí còn được coi là “quyền lực thứ 4”, sau 3 cơ quan quyền lực căn bản của các nhà nước hiện đại: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Báo chí không có những quyền lực về mặt nhà nước, nhưng lại có thể tác động rất mạnh đến dư luận xã hội, vì thế mà có thể huy động lực lượng làm thay đổi xã hội. Do có vai trò to lớn như vậy, nên trách nhiệm của báo chí rất nặng nề.

Toàn hệ thống LHHVN hiện có 101 cơ quan báo chí với gần 400 ấn phẩm, nhưng nhiều hoạt động của LHHVN, từ Trung ương đến các Hội thành viên, vẫn ít được dư luận biết tới. Nguyên nhân từ cả 2 phía:

Việc cung cấp thông tin cho báo chí của LHHVN cũng như của các Hội thành viên chưa được quan tâm đúng mức, Nhiều hoạt động khác của LHHVN, đặc biệt là hoạt động TVPB&GĐXH rất ít được thông tin cho báo chí.

Bản thân các báo cũng ít quan tâm đến các hoạt động của LHHVN, một phần do thông tin đơn thuần về các hoạt động mang tính chuyên ngành của LHHVN ít được bạn đọc quan tâm.

Tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH). Đây là một chức năng quan trọng của báo chí. TVPB&GĐXH cũng là chức năng cơ bản của LHHVN. Đây là cơ hội để báo chí trong hệ thống LHHVN phát huy sức mạnh của mình. Tuy nhiên trong hàng trăm tờ báo thuộc hệ thống LHHVN chỉ có ít tờ có vị trí vững vàng trong làng báo, có tiếng nói trong dư luận và được bạn đọc quan tâm. Một trong những thế mạnh mà các báo này khai thác được chính là đội ngũ chuyên gia trong LHHVN. Thực tế cho thấy ý kiến của các chuyên gia về các vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm luôn thu hút bạn đọc.

Do đó việc báo chí truyền thông về hoạt động TVPB&GĐXH sẽ đạt đồng thời hai mục đích: Thu hút bạn đọc và thông tin về LHHVN, làm cho dư luận hiểu rõ hơn vai trò và những đóng góp của LHHVN vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Để báo chí có thể thông tin đầy đủ và kịp thời về hoạt động quan trọng này của LHHVN.

Để làm tốt công tác báo chí truyền thông về hoạt động TVPB&GĐXH rất cần LHHVN tạo điều kiện cho các báo được tiếp cận thông tin về các đề án phản biện của LHHVN và các Hội thành viên. Đối với những đề án phản biện theo đơn đặt hàng, LHHVN chỉ cần cung cấp một số kết luận chính của LHHVN để các báo đưa tin theo đúng quan điểm của LHHVN. Trên cơ sở những kết luận này, các báo có thể chủ động liên hệ với các thành viên tham gia phản biện trong đề án để lấy ý kiến của họ, với tư cách cá nhân.