Liên hiệp Hội Hải Dương: Triển khai Đề án Phổ biến kiến thức
28/09/2021 11:48 SA 75 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương đã xây dựng Đề án Phổ biến kiến thức, được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá rất cao. Đặc biệt, nhiều Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố sử dụng Đề án này làm tài liệu tham khảo.

Hội thảo “Khôi phục và phát triển đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi”

Đề án phổ biến kiến thức có mục tiêu tập hợp, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ để triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biển kiến thức, là nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức Liên hiệp Hội, nhằm nâng cao kiến thức và năng lực thực hành cho hội viên và cộng đồng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của tỉnh Hải Dương.

Số kinh phí thực hiện Đề án Phổ biến kiến thức giai đoạn (2016 - 2020) được cấp là 1 tỷ đồng. Sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án, các nội dung luôn hoàn thành các mục tiêu đề ra, được các cấp, các ngành ủng hộ, triển khai. Trong 5 năm đã tổ chức được tổng số 13 buổi tập huấn kỹ thuật cho 2000 lượt người tham dự, nói chuyện chuyên đề 17 buổi cho 2.250 lượt người tham dự, 5 buổi tập huấn nghiệp vụ cho 500 lượt người tham dự, 5 buổi hội thảo cho 520 lượt người tham dự; xây dựng và phát sóng trên truyền hình được 70 chuyên mục, 5 cuộc tọa đàm với tổng thời lượng phát sóng khoảng 1.600 phút.

Và gần đây nhất, Liên hiệp hội Hải Dương đã báo cáo tổng kết Đề án hai giai đoạn trước với Thường trực Tỉnh ủy và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý ban hành Thông báo kết luận, giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phê duyệt cho tiếp tục triển khai Đề án 10 năm giai đoạn 2021-2030 với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Đề án phổ biến kiến thức gồm các nội dung chủ yếu về 5 lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chăm sóc sức khỏe nhân dân; Bảo vệ môi trường; Phổ biến pháp luật; và các lĩnh vực khác. Liên hiệp Hội Hải Dương cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức những chủ đề mang tính thời sự, nóng hổi như: phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; phòng chống dịch bệnh Covid-19; chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh; khởi nghiệp; đổi mới sáng tạo…

Ông Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Dương cho biết, để xây dựng được nội dung kế hoạch của Đề án Phổ biến kiến thức, hàng năm, cơ quan Liên hiệp hội đã phối hợp, đề nghị 24 Hội thành viên, 13 Hội viên tập thể và 01 Trung tâm đề xuất số lượng, nội dung cụ thể các buổi tập huấn, hội thảo khoa học, chuyên mục, tọa đàm. Mỗi tháng Liên hiệp Hội Hải Dương phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng một chuyên mục về hoạt động cụ thể của hệ thống Liên hiệp hội dài 15 phút phát trên truyền hình tỉnh vào tối thứ 6 tuần đầu trong tháng trước giờ xem phim. Nội dung của chuyên mục giới thiệu về các sáng tạo khoa học kỹ thuật đoạt giải tại các Giải thưởng, Hội thi, các hoạt động của các Hội thành viên. Do vậy, thông qua đài, báo hình ảnh của cả hệ thống Liên hiệp hội được lan tỏa rộng khắp, thường xuyên được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến. Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức đã góp phần đưa vai trò, vị thế, của Liên hiệp hội nói riêng và của đội ngũ trí thức toàn tỉnh nói chung ngày càng được xác lập và nâng cao trong xã hội.

Hội thảo: “Truyền thông, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh COVID-19”

Qua nhiều năm triển khai thực hiện Đề án Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Hải Dương có điều kiện thực hiện tốt hơn chức năng điều hòa phối hợp với các hội thành viên, các hội viên tập thể, đơn vị trực thuộc. Bằng kết quả thực tế của Đề án Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội đã giúp cán bộ, hội viên của mình hiểu sâu thêm về các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là các kỹ năng hoạt động Hội góp phần hoàn thành tốt công việc được giao, đưa hoạt động Hội ngày càng phát triển. Phối hợp với các hội thành viên, một số huyện trong tỉnh triển khai hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân giúp người dân trong tỉnh có cơ hội nắm bắt, hiểu sâu hơn và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, kiến thức về luật pháp, môi trường, y tế, v.v.. vào đời sống, sản xuất đưa năng suất cây trồng vật nuôi trên cùng đơn vị diện tích mang lại lợi ích kinh tế cao hơn, sức khỏe của người dân được nâng lên, môi trường được cải thiện hơn. Các buổi triển khai được hội viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, hiệu quả thiết thực, ông Thông cho biết thêm.

Và theo ông Thông, thông qua việc triển khai Đề án, Liên hiệp Hội có điều kiện thực hiện tốt hơn chức năng điều hòa phối hợp với các hội thành viên, các hội viên tập thể, đơn vị trực thuộc. Bằng kết quả thực tế của Đề án Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội đã giúp cán bộ, hội viên của mình hiểu sâu thêm về các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là các kỹ năng hoạt động Hội góp phần hoàn thành tốt công việc được giao, đưa hoạt động Hội ngày càng phát triển. Phối hợp với các hội thành viên, một số huyện trong tỉnh triển khai hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân giúp người dân trong tỉnh có cơ hội nắm bắt, hiểu sâu hơn và áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, kiến thức về luật pháp, môi trường, y tế... vào đời sống, sản xuất đưa năng suất cây trồng vật nuôi trên cùng đơn vị diện tích mang lại lợi ích kinh tế cao hơn, sức khỏe của người dân được nâng lên, môi trường lành mạnh hơn.

Chia sẻ thêm, ông Thông cho hay, để đạt được kết quả đó phải khẳng định rằng có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh, sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh. Trong xã hội bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay, trí thức chính là đội ngũ giữ vai trò tiên phong, đầu tầu trong phổ biến kiến thức và đổi mới sáng tạo. Trí thức nói chung và trí thức tỉnh Hải Dương nói riêng là những người có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận sớm nhất, nhiều nhất, nhanh nhất những thông tin, tri thức xã hội, kinh nghiệm từ các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển ở khu vực và trên thế giới để phổ biến lại cho người dân. Cũng thông qua hoạt động phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội lại thu hút, tập hợp được nhiều hơn các trí thức tham gia vào tổ chức Hội.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 65.000 trí thức, trong đó Liên hiệp Hội Hải Dương đã thu hút, tập hợp được gần 50.000 hội viên. Đây là bộ phận trí thức năng động, có khả năng cập nhật các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, luôn sẵn sàng cống hiến công sức, trí tuệ góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát huy được sức mạnh của đội ngũ trí thức đã, đang và sẽ tạo động lực cho sự phát triển bền vững ở địa phương.

HT