Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư hội đồng trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ IV (1999-2004
18/01/2005 10:25 SA 1650 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 24 tháng 01 năm 2002 Hội nghị lần thứ tư Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ IV (1999-2004) đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Gia Khiêm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành và đoàn thể Trung ương.

Về dự Hội nghị Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có 179 uỷ viên Hội đồng Trung ương đại diện cho 49 hội khoa học và kỹ thuật ngành trung ương và 28 liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố.

Tới dự Hội nghị còn có đại diện các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam , Báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Báo cáo về việc kết nạp các hội thành viên mới vào Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và về việc bổ sung các uỷ viên mới do các hội thành viên giới thiệu vào Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội.

Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và ý kiến tham luận của đại biểu.

Hội nghị lần thứ tư Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhất trí quyết nghị:

1. Nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, coi đó là những chỉ dẫn quan trọng cho Liên hiệp hội và các hội thành viên trong việc chấn chỉnh và củng cố tổ chức, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước mắt là phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2002.

2. Thông qua Báo cáo của Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp hội, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ:

2.1 Phát triển liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ở những địa phương đã có đủ điều kiện; củng cố, kiện toàn tổ chức; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

2.2 Đề xuất với Đảng và Nhà nước những kiến nghị nhằm cụ thể hoá và thể chế hoá Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội và các hội thành viên đóng góp ngày càng có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

3. Giao cho Đoàn Chủ tịch triển khai các biện pháp cần thiết để tổ chức tốt việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

4. Thông qua việc kết nạp Hội Địa Vật lý Việt Nam, Hội Giống cây trồng Việt Nam, Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam, Hội KHKT An toàn thực phẩm Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk làm thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

5. Thông qua việc bổ sung các đồng chí lãnh đạo mới do các hội thành viên giới thiệu vào Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội (có danh sách đính kèm).

6. Giao Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp hội tiếp tục xem xét tình hình ở Hội Đúc-Luyện kim Việt Nam, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tạo bước chuyển biến trong hoạt động của Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam theo hướng phù hợp với Điều lệ của Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam, Điều lệ của Liên hiệp hội và pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Ngọ, Hội nghị lần thứ tư Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ IV Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam gửi tới các hội thành viên, các nhà khoa học trong cả nước lời chúc sức khoẻ dồi dào, đạt nhiều thành tựu mới và mọi sự tốt lành.

Hội nghị lần thứ tư Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam kết thúc lúc 16h30 ngày 24 tháng 1 năm 2002.