Ủy ban kiểm tra
18/06/2019 11:03 SA 701 lượt xem
Cỡ chữ +-

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA

(Khóa VII, Nhiệm kỳ 2015-2020)

Chủ nhiệm UBKT:

TS. Phan Tùng Mậu

Điện thoại:

(04) -3.9432207/ 0912.316.346

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Dung

Điện thoại:

(04) -3.9439953/ 0912.563.474

Quyền hạn và nhiệm vụ:
·                                 Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ của Liên hiệp hội
·                                 Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của Liên hiệp hội và các tổ chức trực thuộc
·                                 Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Uỷ ban (Ban) Kiểm tra các hội thành viên
·                                 Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố.
 
                        
 ỦY BAN KIỂM TRA KHOÁ VII (2015-2020)

(sắp xếp tên theo vần chữ cái)

TT

Họ và tên

Chức danh và Đơn vị công tác

Chức danh trong Ủy ban Kiểm tra khóa VII

1.   

TS. Phan Tùng Mậu

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Chủ nhiệm

2.   

KS. Nguyễn Thị Dung

Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam

Phó Chủ nhiệm

3.   

ThS. Nguyễn Quyết Chiến

Trưởng Ban Ban Tổ chức - Cán bộ Liên hiệp Hội Việt Nam

Ủy viên

4.   

DS. Nguyễn Vân Đình

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Dược học Việt Nam

Ủy viên

5.   

GS.TS. Đậu Ngọc Hào

Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam

Ủy viên

6.   

CN. Dương Thị Thu Hiền

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh

Ủy viên

7.   

CN. Phạm Công Tham

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Ủy viên

8.   

ThS. Nguyễn Văn Thi

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Giang

Ủy viên

9.   

ThS. Nguyễn Xuân Thiều

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên