Ủy ban kiểm tra
18/06/2019 11:03 SA 1006 lượt xem
Cỡ chữ +-

ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM

Email: ubktlhhvn@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Phạm Quang Thao

Chủ nhiệm

0912.213.999

phamquangthao1961@gmail.com

2

Ngô Thị Thanh Quý

UVTT

0904.171.282

ngothanhquy03@gmail.com

3

Nguyễn Quyết Chiến

UV

0965.116.166

chiennq.vusta@gmail.com

4

Nguyễn Hữu Giới

UV

0989.379.895

huugioinguyen@gmail.com

5

Trương Quang Hải

UV

0973.878.999 haihuybg@gmail.com

6

Dương Thị Thu Hiền

UV

0913.987.556

tusta.tayninh@gmail.com

7

Nguyễn Mạnh Hùng

UV

0903275.577

nguyenmanhhung.qltt@gmail.com

8

Lê Quang Thích

UV

0984.868.787

quangthich@gmail.com

9

Lê Vân Trình

UV

0913.220.846

antrinhlevan@gmail.com