CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ
31/07/2021 9:06 SA 849 lượt xem
Cỡ chữ +-

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Đặng Vũ Minh

Chủ tịch danh dự

0913.233.032

gsdangvuminh@yahoo.com.vn

2

Phan Xuân Dũng

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

0975.681.960

0913.275.416

pxdung.vusta@gmail.com

phanxuandung@quochoi.vn

3

Phạm Quang Thao

Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

0912.213.999

phamquangthao1961@gmail.com

4

Phùng Xuân Nhạ

Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm)

 

5

Nguyễn Quyết Chiến

Tổng Thư ký

0965.116.166

chiennq.vusta@gmail.com