Viện nghiên cứu và phát triển tin học ứng dụng (AIRDI)
13/01/2015 8:18 SA 1034 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

AIRDI

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu và phát triển tin học ứng dụng 

Thủ trưởng đơn vị

Thái Thanh Sơn

0903222466

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số nhà 5A, Ngõ Phan Huy Chú, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại

8253591

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

22/QĐ-LHH

06/01/06

Số đăng ký

A-474

19/01/06

Cơ quan chủ quản