Viện nghiên cứu và đào tạo quản trị GaMi (GAMI)
24/01/2015 2:44 CH 1205 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

GAMI

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu và đào tạo quản trị GaMi

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Tiến Dũng

37687141

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0986671268 (Hằng)

Chức vụ

 

Địa chỉ

11 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

37687142, (608)

Fax

37687145

Email

 

Website

 

Thành lập

1144/ QĐ-LHH

27/8/09

Số đăng ký

A-896

19/3/10

Cơ quan chủ quản