Viện nghiên cứu, đào tạo kinh tế-tài chính (EFITRI)
24/01/2015 2:46 CH 1575 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

EFITRI

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu, đào tạo kinh tế-tài chính

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thế Khải

36658896

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0903278999 (Nam)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 112, ngõ 553 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại

36658893, -94,-95,-96

Fax

36648053

Email

 

Website

 

Thành lập

1155/ QĐ-LHH

28/8/09

Số đăng ký

A-557 (cũ)

31/01/08

Cơ quan chủ quản