Viện nghiên cứu Y-xã hội học (ISMS)
24/01/2015 2:38 CH 1979 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ISMS

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu Y-xã hội học

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Trương Nam

0988650999

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0988599777 (Minh)

Chức vụ

 

Địa chỉ

1505 Tòa nhà hỗn hợp

Mỹ Đình, Từ Liêm,

ĐC giao dịch. số 50, ngõ 141 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

35558288 , (104, Nam)

Fax

62691976

Email

tn2009@gmail.com

Website

 

Thành lập

1082/ QĐ-LHH

14/8/09

Số đăng ký

A-868

29/9/09

Cơ quan chủ quản