Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD)
13/01/2015 8:16 SA 3413 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

PLD

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển

Thủ trưởng đơn vị

Hoàng Ngọc Giao

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tầng 8, nhà B, Đại học công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

35334330

Fax

7763942

Email

pldvietnam@gmail.com

Website

 

Thành lập

1495QĐ-LHH

27/12/05

1758QĐ-LHH

18/12/07

Số đăng ký

A-470

9/01/06

Cơ quan chủ quản