Viện công nghệ Hà Nội (HIT)
24/01/2015 3:30 CH 1203 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

HIT

Tên cơ quan

Viện công nghệ Hà Nội

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Kim Thiết

09146f59160

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P. 501, Nhà K7, TT Đại học Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại

62931900

Fax

37738719

Email

 

Website

 

Thành lập

260/ QĐ-LHH

22/4/10

Số đăng ký

A-914

01/9/10

Cơ quan chủ quản