Viện Tự động hoá và Môi trường (IEA)
25/01/2015 3:44 CH 5244 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IEA

Tên cơ quan

Viện Tự động hoá và Môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Ngọc Hồ

0983322688

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0946863686 (Thắng)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 51, phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

38542506

Fax

35375279

Email

viendhmt@gmail.com

Website

 

Thành lập

446 QĐ-LHHVN

24/7/12

Số đăng ký

A-1047

13/10/12

Cơ quan chủ quản