Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á (SAIWRE)
13/01/2015 10:07 SA 1244 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

SAIWRE

Tên cơ quan

Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á

Thủ trưởng đơn vị

QVT. Vũ Hồng Châu

0913209119

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Lan 0913373218

Chức vụ

 

Địa chỉ

P 2101, nhà M3-M4, dãy B, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại

(04) 6752535 (581)

       2752581

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

564/ QĐ-LHH

25/4/07

Số đăng ký

A-634

03/5/07

Cơ quan chủ quản