Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á
28/10/2014 10:49 CH 3260 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt SAIWRE
Tên cơ quan Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á
Người đứng đầu ThS Vũ Hồng Châu
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ P2101 - Nhà M3-M4 - Dãy B - Số 91 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
Điện thoại 04.62752581/ 0913373218
Fax 04.62752581
Email lankhtl@yahoo.com/ saiwre07@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ mục đích

- Tập hợp các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực về Nông nghiệp, Thủy lợi, Đào tạo... hiện đã nghỉ hưu. Viện có đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên bao gồm 33 Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân làm việc chính nhiệm và kiêm nhiệm.

- Viện là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, có tài khoản tại Ngân hàng quốc doanh VPBank - chi nhánh Thăng Long - Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

 

 

Tập hợp các nhà khoa học, các nhà chuyên môn có tâm huyết, kinh nghiệm để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ về các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, tài nguyên nước, xử lý ô nhiễm, phát triển bền vững môi trường sinh thái vào thực tế; triển khai các hoạt động hỗ trợ và đào tạo nâng cao năng lực, phát triển cộng đồng góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự án, đề tài thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường: quản lý, khai thác, giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ các nguồn nước, môi trường sinh thái; mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên nước và cuộc sống; ứng dụng các công nghệ trong việc xây dựng và quản lý, khai thác các công trình: thuỷ lợi, thuỷ điện, xử lý nước, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước cho nông nghiệp, nông thôn và trong đời sống.

- Đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, các tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện, sử dụng tài nguyên nước, xử lý môi trường.

- Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn, thẩm định và đánh giá các dự án, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, sử dụng, khai thác tài nguyên nước và đánh giá tác động môi trường; các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực trên, tuyên truyền phổ biến kiến thức, hội nghị, hội thảo. Sản xuất và kinh doanh các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực trên trong đời sống.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiến hành các nhiệm vụ của Viện trong khuôn khổ quy định của pháp luật và của Liên hiệp hội Việt Nam.

Số nhân viên: chính nhiệm: 10    kiêm nhiệm: 23

Lĩnh vực hoạt động:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Môi trường, thủy lợi, thủy điện

- Các dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy lợi

- Tư vấn, phản biện

Đề tài/ dự án đơn vị chủ trì thực hiện trong 5 năm gần đây (2006 - 2011)

- Đề tài Độc lập cấp Nhà nước: "Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường vùng khan hiếm nước Ninh Thuận và Bình Thuận phòng chống hoang mạc hóa".

- Dự án: "Tư vấn theo dõi tác động kinh tế dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh ninh Thuận".

- Dự án: "Tư vấn xây dựng mô hình quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân thuộc dự án: Hồ chứa nước sông Sắt huyện Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận"

- Dự án: "Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mô hình mâu tưới, tiêu hiện đại và tiết kiệm nước huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ".

- Dự án: Lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Sê San

- Dự án: Lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Vũ Gia - Thu Bồn

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao, thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân - tỉnh An Giang.

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

- Tất cả mọi người.