Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng
28/10/2014 10:49 CH 3506 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt RECO
Tên cơ quan Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng
Người đứng đầu Bùi Thị An
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 1/159 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.37736954
Fax 04)37736948
Email reco09@fpt.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
 
Chức năng, nhiệm vụ:
-       Nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án về tài nguyên, môi trường: đánh giá tác động môi trường, quy hoạch, điều tra, phân tích, xác định các chỉ số tài nguyên, môi trường;
-       Thiết kế, ứng dụng và chuyển giao các quy trình công nghệ bảo vệ tài nguyên, môi trường;
-       Triển khai các dự án liên quan về giới, lao động, các vấn đề về xã hội như tái định cư, dân tộc thiểu số, phát triển cộng đồng và vệ sinh an toàn thực phẩm;
-       Kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực hoạt động.
-       Xây dựng, lập dự án, tư vấn, phản biện đề tài, dự án về tài nguyên, môi trường, giới và lao động xã hội, phát triển cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm: hoàn thiện hồ sơ công bố chất lượng và quảng cáo an toàn thực phẩm;
-       Dịch vụ tổ chức khám sức khỏe liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;
-       Chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;

-       Hợp tác với tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.